Gizlilik ve KVKK

Gizlilik & Politikalarımız

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, UFS KURUMSAL HİZMETLER A.Ş’nin çalışanları ve stajyerlerinden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan UFS KURUMSAL HİZMETLER A.Ş tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, Kişisel Veri işleme faaliyetlerinin amaçları ile hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

UFS KURUMSAL HİZMETLER A.Ş ile paylaştığınız ya da üçüncü kişilerden elde edilen Kişisel Verilerinizin ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde; bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilginize sunarız.

 BİLGİ GÜVENLİĞİ  POLİTİKASI

UFS, Tesis Yönetim ve Güvenlik alanında hizmet verirken, Bilgi Güvenliği Kapsamında  belirlediği hedefleri ve bu kapsamda oluşturduğu politikaları uygulamak için, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini ISO/IEC 27001:2013’de belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde kurarak yürütmeyi amaçlamıştır.

Bu amaçla UFS Üst Yönetimi, tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyacağını ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğini, etkinliğini, sürekli iyileştireceğini ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder. Bu taahhüdün sonucu olarak, UFS genelinde bilgi güvenliği farkındalık programları düzenler ve alt yapı yatırımlarını sürdürür. 


Yöneticiler güvenlik konusunda alt kademelerde bulunan çalışanlara sorumluluk verme ve örnek olma açısından yardımcı olurlar. Üst kademelerden başlayan ve uygulanan bir güvenlik anlayışıyla, Kuruluşun en alt kademe çalışanına kadar inilmesi zorunludur. Bu yüzden Kuruluştaki yöneticilerin, gerek yazılı gerekse sözlü olarak güvenlik prosedürlerine uymaları, güvenlik konusundaki çalışmalara katılmaları konusunda güvenlik ile ilgili çalışmalarda bulunan çalışanlara destek olurlar.

                                                               

UFS Kurumsal Hizmetler olarak, teknoloji, inovasyon, verimli insan kaynağı ve global trendlerle gelişen akıllı çözümlerle paydaşlarımıza 360° hizmet sunuyoruz.

*/ ?>

UFS Kurumsal Hizmetlerinden
Hemen Faydalanın!